Supervize

Supervize je odborná podpora především pro pracovníky v profesích náročných na mezilidský kontakt a vztah, jakými jsou zejména psycholog, sociální pracovník, vychovatel, učitel,  lékař…., ale i pro všechny vedoucí pracovníky.

Poskytuje bezpečný prostor pro reflexi vlastní práce a pracovních vztahů, pro hledání nových řešení obtížných situací, pro získání  uznání a podpory, pro možnost sdílet obtíže a problémy a vyjádřit své obavy, nejistoty a nepohody, pro možnost v klidu a se zpětnou vazbou si rozmyslet další postup… Je tedy jednak cestou ke zkvalitňování vlastní práce, ale také velmi efektivním způsobem prevence vyhoření a udržení uspokojení z práce.

Může být zaměřena na:

 • rozvoj dovedností a porozumění v práci
 • rozpoznávání a efektivnější využívání svých osobních zdrojů
 • vzdělávání se  
 • posilování vlastní autonomie a nezávislosti získáním dalších dovedností a zvýšením sebevědomí
 • rozvoj osobnosti pracovníka
 • reflexi práce s klientem
 • reflexi a zpracování emočních a vztahových aspektů práce s klientem
 • reflexi obsahu a procesů v práci
 • získávání jiné perspektivy v pohledu na svou práci
 • získávání zpětné vazby
 • získávání zkušeností při spolupráci a setkávání se supervizorem a jeho názory, zkušenostmi i chybami
 • možnost připravit si další kroky a postupy

Formy supervize:

 • individuální supervize – setkání pracovníka a supervizora, do kterého pracovník přináší svůj materiál – případ, těžkost, obavu, nejistotu či otázku…
 • (manažerská supervize – je zvláštním případem většinou individuální supervize, kdy předmětem jsou těžkosti, obavy, nejistoty při vedení pracovních týmů)
 • skupinová supervize – setkání skupiny pracovníků se supervizorem, do kterého pracovníci přinášejí svůj materiál a skupina spolupracuje, poskytuje vlastní reflexe a je využívána skupinová dynamika (např. balintovská skupina)
 • týmová supervize – setkání pracovního týmu se supervizorem, kdy předmětem je komunikace v týmu, organizace práce, spolupráce apod.