Mediace

Cesta k dohodě, spolupráci, narovnání sporů, usmíření…

Mediace je neformální, velmi strukturovaný způsob řešení konfliktů nejrůznějšího druhu mezi nejrůznějšími účastníky – jednotlivci i institucemi. Tento proces řídí nezávislá, k tomuto problému školené a vycvičená osoba – mediátor, který však neradí, neřeší a nehodnotí.

Jejím úkolem je:

 • napomáhat stranám v konfliktu odhalit skryté, často neuvědomělé, zájmy a identifikovat je
 • změnit situaci, kdy strany v konfliktu stojí proti sobě a mezi nimi je konflikt, který je rozděluje na situaci, kdy strany stojí vedle sebe a řeší společně konflikt, který leží před nimi
 • podporovat je v hledání společných praktických a reálných řešení
 • hledat s účastníky konfliktu společnou smírnou cestu
 • pomáhat vytvořit a formulovat dohodu
 • pomáhat hledat taková řešení, která jsou uspokojivá pro všechny strany v konfliktu

Tím, kdo o výsledném řešení konfliktu rozhodují, jsou však vždy účastníci mediace. Obě strany se podílejí na výsledku.

Cílem mediace je jasně formulovaná a prakticky uskutečnitelná dohoda. Ta zahrnuje:

 • konkrétní postup řešení
 • rozdělení odpovědností a úkolů
 • dohodnutá opatření pro případ nedodržování dohody

Prostředky mediace:

 • zprostředkování efektivního dialogu
 • nalezení vzájemné dohody
 • narovnání vztahů
 • naučení lepší komunikaci