Koučink

Koučink je jedna z metod pomáhajících profesí, která je orientována především na podporu samostatných řešení životních (pracovních) situací a přijímání odpovědných rozhodnutí. Vede koučované k sebereflexi, k tomu, aby poznali a naučili se využívat svých silných stránek a pracovat se stránkami slabšími.

Koučink je metoda práce, která přináší užitek jednotlivcům (individuální koučink), touto metodou však lze rovněž pracovat s pracovními týmy a celými firmami.

Je užitečná pro lidi ve vedoucích profesích, ve kterých musí přijímat rozhodnutí, která se týkají řízení procesů, ale uvědomují si i zásah těchto rozhodnutí do života zaměstnanců. Jinými slovy: řídí nejen procesy, ale rovněž lidi a uvědomují si vzájemnou provázanost.

Koučink je užitečný i pro zaměstnance, kteří řeší své individuální situace a chtějí zvolit dobře svá individuální rozhodnutí. Pomáhá v řešení pracovních záležitostí i v rozhodování ve velmi osobních věcech.

Může být zaměřen na:

 • nové aktivity, nové výzvy
 • rozpoznávání a efektivnější využívání svých osobních zdrojů
 • rekonstrukci a reorganizaci postupů
 • konflikty
 • rozhodování
 • jakékoliv změny v práci
 • změny ve vedení, změny v týmu
 • vnímaný nedostatek/přemíra požadavků na sebe
 • uvažovaná změna profese, zaměstnání
 • změna v osobní životní situaci

Příklady:

 • Jsem nespokojený/á ve své práci.
 • Necítím se dobře ve vztahu se svým nadřízeným.
 • Co mám teď dělat?
 • Co mohu teď udělat?
 • Chci změnu, ale nevím, jak ji provést.

Hranice mezi supervizí a koučinkem v mém pojetí není ostrá. V supervizi lze často s prospěchem pro supervidovaného použít metody, které jsem se naučila ve výcviku koučinku; v koučinku jsou přínosem obecné zásady supervizní práce. Hlavní rozdíl mezi supervizí a koučinkem vidím v tom, že supervize je více orientována na reflexi vlastní práce, výsledek v koučinku je víc orientován na naplánování nějaké akce, příp. změny; častěji vede k přímé akci.


Malý jazykový koutek (pro ty, kterým záleží na tom, aby psali pravopisně správně – ostatní mohou přeskočit).Vzhledem k tomu, že se užívá pravopis koučink i koučing, zapátrala jsem ve zdroji, který považuji za autoritu – v internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, v.v.i. Tam jsem pod heslem „počešťování přejatých slov“ našla informaci, že o jejich pravopisu rozhoduje především míra jejich zdomácnění, že proces počešťování je pozvolný, postupný a často složitý a že tedy obě verze jsou v současné době v zásadě možné.Český pravopis koučinku ušel zatím zdárně cestu od couching ke koučing a nyní je pravděpodobně na cestě ke koučink. Ráda bych podpořila zdomácnění slova koučink (a především jeho obsahu) v české realitě, proto jsem se rozhodla pro pravopis koučink.