Kdo jsem

Psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka 

vzdělání:

 • 1979 jsem ukončila jednooborové studium psychologie na FF UK Praha
 • 2004 jsem ukončila psychoterapeutický výcvik v dynamicky orientované skupinové psychoterapii – specializační studium na PedF UK Praha  
 • 2006 jsem ukončila komplexní výcvik v mediaci v Asociaci mediátorů ČR
 • 2011 jsem ukončila výcvik v integrované supervizi v IPPP ČR, certifikát ČMISK a EASC
 • 2012 jsem ukončila výcvik v koučinku, certifikát Clarté
 • absolvovala jsem řadu dalších krátkodobých kurzů v psychologické diagnostice a intervenci
 • 2015 jsem ukončila výcvik v mediaci ARK Consulting

praxe:

lektorská činnost:

 • jsem lektorkou řady kurzů NÚV pro psychology škol a školských poradenských zařízení
 • externě spolupracuji s katedrou psychologie PedF UK Praha
 • spolupracuji s občanským sdružením Dyscentrum
 • podílím se na vzdělávání pěstounů v projektu Náhradní rodinná péče Sociálně psychologického centra Arkáda

publikační činnost:

členství v odborných společnostech: