Mode

V čem mohu pomoci

  • řešení osobních, vztahových, výchovných, pracovních obtíží, krizí, náročných životních situací

  • hledání příčin výukových obtíží dětí a studentů

  • poradenství pro osobní rozvoj a sebepoznání – pomoc orientovat se sám v sobě, lépe rozumět sám sobě i druhým, lépe vycházet s druhými, lépe s nimi komunikovat

  • studijní a kariérové poradenství – volba dalšího studia

  • pomoc v obtížném rozhodování

  • pomoc při hledání a formulaci pravidel a dohod, řešení sporů a konfliktů

  • pomoc při vytváření nezaujatého pohledu na práci, zejména v profesích náročných na kontakt a vztah jako prevence vyhoření

Aktuality