Mode

Honorář

  • 55 minut konzultace/terapie/poradenství/supervize/koučinku

600 Kč

  • cílené  psychologické vyšetření v rozsahu cca 2 – 3 hodin 

1000 Kč 

  • komplexní psychologické vyšetření v rozsahu 4 – 5 hodin 

2000 - 2500 Kč 

  • písemná zpráva z vyšetření  

500 Kč 

  • supervize v zařízení, týmová supervize/koučink – dle typu, délky, podmínek … 

podle dojednání 

  • vzdělávání – dle typu, délky… 

podle dojednání 


Služby nejsou hrazené zdravotními pojišťovnami.


Smluvní podmínky:

Dohodnutý termín je považován za závazný oběma stranami. Zrušení nebo změnu termínu oznámí klient nejdéle 48 hodin před smluveným termínem. V případě zrušení schůzky méně než 24 hodin před dohodnutým termínem klient uhradí cenu sjednané služby.

Aktuality